Sách

Không Chỉ Là Người Bạn - Mà Còn Là Người Thầy Vĩ Đại

Học

Thử nghiệm & lặp lại

Khởi đầu của mỗi việc đều phải học hỏi

Vì khi học ta mới biết để làm, và trong khi thực hành thì quá trình học lại tiếp tục bởi chúng ta sẽ rút ra những kinh nghiệm giúp hoàn thiện các kỹ năng cần

Thông thường sẽ

Học Hỏi

Bước đầu tiên và đặt nền móng quan trọng

Thực hành

Bước vào quá trình áp dựng những kiến thức được học để đưa áp dụng công việc 

Rút ra

Sau khi bắt tay vào làm một thời gian bạn sẽ nhận ra được những điều hợp lý và bất hợp lý để khắc phục nó cho hoàn thiện 

Đọc Sách

Mài Chí

Người Khác Làm Được Thì Ta Làm Được.

Có một số câu hỏi mà chúng ta cần phải xác định là nỗi trăn trở đời người. Ấy là: Tại sao có người thành công - kẻ thất bại? Tại sao có nước giàu - nước nghèo? Tại Sao? Làm thế nào để trở thành quốc gia vĩ đại, hùng cường, ảnh hưởng? Người Khác Làm Được Sao Ta Không Làm Được? Nước Khác Làm Được Sao Nước Ta Không Làm Được?

ĐLNV

Sách Hay


Đăng ký nhận tin

vui lòng nhập thông tin