ĐĂNG KÝ CUỘC THI HÙNG BIỆN “MỘT CUỐN SÁCH SẼ THAY ĐỔI ĐỜI NGƯỜI”

>> Đã hết thời hạn đăng ký Cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người”

>> Kết quả chung kết cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” khu vực Hà Nội

>> Xem chi tiết thể lệ Cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” 

>>Bình chọn cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” tại khu vực Hà Nội

>>Bình chọn cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” tại khu vực Tp Hồ Chí Minh

Đội Hoài Bão (SBD 04) – Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt Nam-Tâm trong-Chí Sáng-Hoài bão lớn” đã đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” tại Hà Nội

BTC VVKV 2015

Đằng sau những câu chuyện, những bài viết, câu thơ, hay cuốn sách đều mang những giá trị và trải nghiệm từ cuộc sống!

Chúng tôi mong muốn chia sẻ những giá trị tích cực cho cuộc sống.

100 Triệu Cuốn Sách - Tủ Sách Đổi Đời
Logo