ĐĂNG KÝ CUỘC THI HÙNG BIỆN “MỘT CUỐN SÁCH SẼ THAY ĐỔI ĐỜI NGƯỜI”

>> Đã hết thời hạn đăng ký Cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người”

>> Kết quả chung kết cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” khu vực Hà Nội

>> Xem chi tiết thể lệ Cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” 

>>Bình chọn cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” tại khu vực Hà Nội

>>Bình chọn cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” tại khu vực Tp Hồ Chí Minh

Đội Hoài Bão (SBD 04) – Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt Nam-Tâm trong-Chí Sáng-Hoài bão lớn” đã đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện “Một cuốn sách hay sẽ thay đổi đời người” tại Hà Nội

BTC VVKV 2015

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

E-book Title